• Почетна
  • Новости
  • Отворен тринаести традиционални камп на Великом Ратном острву

Отворен тринаести традиционални камп на Великом Ратном острву

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд од 7.10. до 10.10. 2018. године, у времену од 10 до 17 часова организује традиционални Јесењи камп на Великом Ратном острву, пределу изузетних одлика.

На кампу ће учествовати представници стручних институција, и око 60 студената и професора са Технолошко – металуршког, Биолошког, Географског, Шумарског, Факултета за примењену екологију „Футура“, Високе туристичке школе, Института за хемију, технологију и металургију и Института за шумарство.

Учеснике кампа су поздравили представници ЈКП „Зеленила-Београд“, Београд, Секретаријата за заштиту животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Циљ кампа је стицање додатног знања ван редовног наставног програма факултета што доприноси ширини сагледавања проблема заштите и очувања културне и природне баштине Србије.

Тема овогодишњег традиционалног кампа је„УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА.“

Пред човечанством је  данас тежак задатак и велика одговорност да садашње стање очувамо, да својим активностима омогућимо природи самообнављање и где је то могуће, санирамо постојеће стање.  У том процесу се може помоћи природи, креирањем система мера заштите. Основна и прва мера заштите је стављање под заштиту одређених био-географских целина. Заштита природе је комплекс државних, међународних и уопште друштвених мера, усмерених ка рационалном коришћењу природе, на њену обнову, умножавање и заштиту природних ресурса у корист људског друштва.

……………………………………………………………………………………………………….

Природно добро „Велико ратно острво“, заштићено 2005. године, састоји се од две речне аде Великог и Малог ратног острва.  Укупнa пoвршинa зaштићeнoг прирoднoг дoбрa изнoси 211ha. Пojaвa чeстoг плaвљeњa острвa у знaтнoj мeри утичe нa присуствo рeтких и знaчajних фитoцeнoзa, биoтoпa и пojeдинaчних примeрaкa флoрe и фaунe, штo чини oвaj прoстoр нaрoчитo знaчajним.

© ЈКП Зеленило-Београд