Обновљен Парк војводе Вука

Парк војводе Вука, између улица Топличин венац, Вука Караџића, Цара Лазара и Царице Милице после реконструкције засијао је новим сјајем. Радови су подразумевали комплетну обнову свих стаза, платоа, степеништа,  дечјег игралишта и зелене површине.

Уређење је обухватило површину од 3.800 квадратних метара. Парк је остао у постојећим  границама, а сама матрица парка није мењана новим решењем.

У парку се, као и до сада, налазе Споменик војводи Вуку и Банатска чесма. Нови елемент у парку је позорница у оквиру платоа.

Поплочавање у парку израђено је од гранитних плоча тамно сиве, светло сиве и црвене боје (укупно 836 м2). Плоче на улазима у парк су од тамно сивог гранита, а постепено их смењују плоче светло сивог гранита који доминира у парку. Падови свих стаза су такви да је отицање воде у травњаке и у две сливничке решетке брзо, без задржавања воде на камену. Све гранитне  плоче имају противклизну завршну обраду. На делу платоа формиран је ружичњак , који је бити оивичен гранитним ивичњаком.     

Парк је повезан са улицом Топличин венац степеништима. Зид уз улицу Топличин венац је задржан и обложен тамно сивим гранитним плочама.       

Нова летња позорница се налази у склопу централног платоа, издигнута је 30-50cm изнад платоа и околног терена и обрађена светло црвеним гранитом.

У парку је изграђено и ново дечје игралиште са подлогом делом од ливене гуме и делом од гранулисаног шљунка, који је постављен као погодна растресита подлога због очувања коренских жила два стабла која су у оквиру игралишта. Уграђено је укупно 8 реквизита за игру деце: љуљашка са два седишта , две њихалице, реквизити „ UNIMINI CLAV“, UNIMINI KOPPY“, „ DRAGONFLY“ и „ AGITO Q“.

На простору парка постављена је 21 клупа, 10 металних ђубријера, 3 "П" бициклистичких стајалишта и 1 инфо табла за дечје игралиште.

Вегетација је обновљена новим декоративним врстама. Пројектом је предвиђено да на овој површини постоји континуитет цветања различитих врста биљака, током већег дела године. Парк ће красити 16 нових стабала високих лишћара, 29 стабала ниских лишћара, а од четинарских врста биће засађена три стабла ариша.

Дуж парка, уз улице Цара Лазара и Царице Милице, предвиђена је садња врсте Pterocarya fraxinifolia, а унутар парка Amelanchier lamarckii.

Јесењом бојом и текстуром пажњу корисника ће сигурно привући Acer x freemanii 'Jeffersred’, Zelkova serrata, а пролећним изгледом посетиоце ће обрадовати Cornus kousa 'Miky Way'. На улазима у парк и у зони иза игралишта, у циљу заштите површине, предвиђена је садња листопадних и зимзелених жбунастих врста високе орнаметалне вредности. 

Посебан акценат је стављен на пролећни аспект парка па је за јесењи период предвиђена садња  луковица у травњаку и то крокуса и нарциса, како би следећег пролећа травњаци „процветали“. У току лета фокус ће бити на цветној површини иза споменика – ружичњаку са правилном шемом садње ружа, лаванде и гауре , равномерно распоређених тако да чине јединствен цветни масив.

Сви травњаци су формирани постављањем травног бусена (укупно 1788 m2).

Парк је познат под различитим колоквијалним именима- Парк Пролеће, Парк војводе Вука, Парк Топличин венац. Ова јавна зелена површина својом величином, положајем, садржајима и примарном функцијом, припада категорији скверова.

 

Ова парковска површина је заправо један од најстаријих београдских скверова и налази се на простору на ком се налазио бастион на Шанцу, око ког се у време кнеза Милоша Обреновића ширио Београд изван Шанца. Рачвање улица и сквер су задржали облик некадашњег бастиона. Парк се налази у оквиру културног добра - целине "Историјско језгро Београда" и у зони археолошког налазишта Антички Сингидунум.

           

 

© ЈКП Зеленило-Београд