• Почетна
  • Новости
  • Обнављање садница и зелених површина у склопу реконструкције Савског трга

Обнављање садница и зелених површина у склопу реконструкције Савског трга

У склопу реконструкције Савског трга, који ће након завршетка радова постати функционалан и компактан саобраћајни простор, са акцентом на отворене пешачке површине и простором за одмор и окупљање,  ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд обављаће део посла који се тиче уклањања старих стабала и садњу новог високог и ниског растиња, концентрично распоређеног, како је и предвиђено победничким решењем на завршеном архитектонско-урбанистичком конкурсу.

Екипе „Зеленила” ће сутра започети радове на уклањању седамнаест стабала на Савском тргу, између Карађорђеве улице и Савског платоа, од којих су поједина младице, једно стабло је суво, док једно на себи има отворену централну трулеж. Свака сеча стабала вишеструко се надокнади садњом нових садница, па ће тако бити и на Савском тргу, где је након реконструкције инфраструктуре планирана садња у кoнцeнтричном рaспoрeду зeлeнилa и то у првoм рeду уз будућу oбoдну сaoбрaћajницу, високо растиње, а потом ниже растиње, уз велике травнате површине.  

„Зеленило” је подсетило на то да Град Београд инсистира на стратегији да се свако уклоњено стабло, што је нужно да се дешава када се раде веће реконструкције и што је пракса свуда у свету, замени са знатно већим бројем дрвећа. Тако ће, такође сутра, започети и акција „Дрво за Београд”, коју је најавио градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић, а прва институција која се одазвала овом изазову јесте Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, која ће засадити 163 стабла у парку Ушће и тако дати свој допринос.  

ЈКП „Зеленило – Београд”, Београд, као извођач радова, биће део ове акције, а истовремено ће учествовати и у свим будућим садњама у граду, било да иза њих стоји Град Београд или друштвено одговорне компаније, организације и удружења грађана.

© ЈКП Зеленило-Београд