Обавештење о радовима у Булевару краља Александра

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је јуче (23.03.) извршило уклањање једног оболелог стабла платана  у Улици Булевар краља Александра. Стабло је исечено из безбедносних разлога, због тога што је било оболелео са видљивим знаковима трулежи и представљало је потенцијалан ризик за суграђане.

Интервенција је извршена у оквиру редовних активности Предузећа, а у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19) по којој је ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у обавези да са јавних зелених површина, према годишњем програму, између осталог уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела или физиолошки презрела и са аспекта безбедности критична.

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд као предузеће чија је основна делатност уређење и одржавање јавних зелених површина, има велику одговорност према суграђанима, њиховој имовини, осталим објектима и инфраструктури у граду. Због тога је обавеза „Зеленила“ да правовремено предузима све неопходне мере на стаблима, и да стабла у Београду одржава у стању у коме су она безбедна за околину, како би суграђани и њихова имовина били заштићени.

Редовним обиласком и провером стабала у предметном дрвореду присуство трулежи дебла је констатовано на још четири стабла платана. Уклањање једног стабла је у плану за сутра, а у наредним данима биће исечена и преостала три небезбедна стабла. У питању су стабла која су стара, презрела и нису мењана приликом замене стабала у Булевару краља Александра која је извршена током реконструкције 2009. године.

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд ће наредном периоду на месту уклоњених стабала засадити нове  квалитетне саднице платана.

© ЈКП Зеленило-Београд