Обавештење о планираним радовима у Ул. Бранка Ћопића

ЈКП "Зеленило-Београд", Београд данас има у плану радове на уклањању три дрворедна стабла, два платана и једног кестена у Улици Бранка Ћопића бр. 4 у насељу Миријево.

Уклањање се врши у складу са Решењем за уклањање стабала издатим од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда, а због квара који је настао на канализационој мрежи у тој улици. 

По завршетку вегетационог периода и отклањању квара, када наступе повољни услови за садњу, на овом месту биће засађена нова стабла.

© ЈКП Зеленило-Београд