Обавештење о планираним радовима у парку Војводе Бојовића

На основу записника стручне комисије Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда ЈКП „Зеленило-Београд“ ће у току сутрашњег дана (06.07.) извршити радове на уклањању три стабла платана и једног стабла кестена парку Војводе Бојовића који се налази на углу улица Голсвордијеве и Крунске.

Стабла се уклањају јер су физиолошки презрела са видљивим фитопатолошким и ентомолошким оштећењима и као таква представљају ризик по пролазнике и околину.

Интервенција се врши у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19) . по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

© ЈКП Зеленило-Београд