Ново место за дружење малишана на Канаревом брду

ЈКП „Зеленило-Београд“ завршило је радове на санацији два дечја игралишта у улици Канарево брдо бр. 1-5. Укупна површина која је уређена обухвата 4053 m².

Деци су сада за игру на располагању два игралишта за децу која су повезана степеништима, рампама и скалинетама. Оба игралишта направљена су у складу са важећим стандардима и обезбеђена су постављањем заштитне ограде.

Једно игралиште намењено је за децу узраста од 2 до 5 година, и на њему су уграђни реквизити- једна њихалице типа „Саша 1“, један комбиновани реквизит , клацкалица са две руде типа „Рада“ и вртешка са седиштима типа „Сања“.

На другом игралишту, намењеном за мало старију децу - од 2 до 12 година, постављени су: једна љуљашка са два гумена седишта типа „Милица“, једна клацкалица са две руде типа „Рада“ , две њихалице типа „Саша 1“ и комбиновани реквизит. Сви реквизити су постављени на заштитну подлогу од ливене гуме.

За старије кориснике изграђен је простор за миран одмор са столовима за шах.

Од мобилијара постављена су три метална стола за шах са по две клупе, као и још седам клупа са наслоном и седам ђубријера.

Радови на обнови травњака након завршених грађевинских радова извршени су насипањем плодне хумусне земље, а потом сетвом травног семена на укупној површини од 2.448,59 м².

У периоду мировања вегетације биће извршена садња листопадног жбуња - хортензија, у укупној количини од 61 комада, док се уз дечије игралиште и шах столове планира садња високих лишћара- једног стабла врсте Fraxinus angstifolia и три стабла брезе – Betula verrucosa.

© ЈКП Зеленило-Београд