• Почетна
  • Новости
  • ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд - уведен интегрисани систем менаџмента (IMS) и именовање као тела за споровођење оцењивања усаглашености дечијих игралишта

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд - уведен интегрисани систем менаџмента (IMS) и именовање као тела за споровођење оцењивања усаглашености дечијих игралишта

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је стекло сертификат ISO 14001:2015 – Систем менаџмента животне средине, који је издат под акредитацијом водеће светске организације за испитивање, развој и сертификацију TUV Rheinland.

У ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд је истовремено спроведен надзор над системом менаџмента квалитетом (QMS) по захтевима стандарда ISO 9001:2015 који је имплементиран у предходној години.

Активности у циљу припреме за надзор над системом менаџмента квалитетом (QMS) по захтевима стандарда ISO 9001:2015 и активности на припреми за имплементацију сиситема менаџмента животне средине (EMS) према захтевима стандарда ISO 14001:2015 су подразумевале вршење контроле, исправке и усклађивање докумената по захтевима стандарда ISO 9001:2015 и надоградњу документације према захтевима стандарда  ISO 14001:2015.

Припрема за увођење стандарда, је обухватила израду неоходних докумената, анализу аспеката животне средине и утицаја на животну средину и развијена методологија за рангирање аспеката/утицаја (опасности/ризика), анализирано је поступање у ванредним ситуацијама, тумачени су начин идентификације, генерисање, одлагања и вођење евиденције отпада, упознавање запослених са обавезама и одговорностима и обуку чланова Радне групе за израду потребне документације,.

Упоредо са увођењем ISO стандарда ЈКП „Зеленило-Београд“ активно врши акредитацију у областима из делатности коју обавља.

Решењем Министарства привреде извршен је упис ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд  у регистар именованих тела за спровођење оцењивања усаглашености дечијих игралишта.

Поступак се спроводи у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС“ бр.41/19) поступком првог прегледа, редовног прегледа и ванредног прегледа  игралишта, са издавањем Сертификата о прегледу.

Прва контрола се врши пре предаје игралишта на коришћење. Провера обухвата контролисање свих безбедносних и функционалних карактеристика сагласно референтним стандардима.

Редовна контрола врши се током коришћења игралишта. Провера обухвата контролисање функционалности, безбедности и стабилности опреме. Обавља се периодично у зависности од препоруке произвођача опреме/реквизита.

Ванредна контрола обухвата само реквизите и опрему оштећену услед временских непогода, дотрајалости или оштећења насталих физичком силом, након извршене поправке.

Ово је још једна потврда успешног и преданог рада ЈКП „Зеленило-Београд, Београд, које ће и даље наставити да проширује области за које ће се извршити сертификација.

© ЈКП Зеленило-Београд