Изабрани победници у Акцији "За зеленији Београд"

Традиционална акција „За зеленији Београд“ организована је двадесети пут за редом.

Циљ  ове  Акције је  развијање позитивног односа према зеленилу и цвећу код грађана, уз истовремену мотивацију да у позитивној конкуренцији за избор најлепших простора унапреде стање свог непосредног окружења.

Трочлана комисија изабрала је и победнике на нивоу града, њих 21 награђених - за прво, друго и треће место у седам категорија и две специјалне награде.

У категорији НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ОКО СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Прво место освојила је стамбена заједница у улици Светозара Марковића 12б, Општина Врачар. Складно уређен и стилизован мали простор са мирисним врстама биљака.

Друго место припало је Стамбена заједница у улици Церски венац 13, Општина Чукарица, док треће место заузима Стамбена заједница у улици Бачка 17, Општина Земун.

У категорији НАЈЛЕПШИ БАЛКОН

Прво место освојио је Предраг Чавић, Његошева 23, Општина Врачар. Елегантан простор са лепом комбинацијом биљака у формираном зеленом зиду и пажљиво одабраним биљним врстама. Посебан акценат простору даје скулптура, као и урамљене фотографије.

Друго место освојио је Стојан Цветковић, Др Недељка Ерцеговца 29е, Општина Земун, док је трећа награда припала Бранки Ђорђевић, Маричка 2н, Општина Раковица.

У категорији НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

Прво место освојио је Ресторан „Клуб Кошутњак“, Општина Раковица. Пејзажно обликован простор са доста лепих форми четинара и украсног шибља уклопљено у пријатну визуру.

Друга награда припала је Кафићу „Ламанш“, Општина Земун, а треће Кафе посластичарница „029“, Општина Врачар.

У категорији НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

Прво место освојио је INPUT доо, Аутопут за Нови Сад 150б,Општина Земун. Складно, одмерено и лепо геометријско решење. Склад боја и врста у простору.

Други место припало је Пензионерском дому Марије Бурсаћ бр. 49, Општина Земун, док је треће место освојио Музеј Николе Тесле, Општина Врачар.

У категорији НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Прво место припало је ОШ „Васа Чарапић“, Општина Вождовац. Велики простор лепо уклопљен у складу са образовном инситуцијом, са доста природних и еукативних елемената.

Друго место припало је ОШ „Мирослав Антић“, Општина Чукарица, док је треће припало ОШ „Светозар Марковић“, Општина Врачар

У категорији НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ДВОРИШТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Прво место припало је вртићу „Димитрије Котуровић“, Општина Раковица – Оплемењен простор од којег је направљено креативно двориште вртића као пример изузетног труда запослених и деце.

Друго место припало је Вртић „ Пачија школа“, Општина Земун, док је треће припало ПУ „Срећколино“ , Општина Врачар

У категорији НАЈЛЕПША ОКУЋНИЦА

Прво место освојио је Марија Рогуља, Јабланичка 74, Општина Чукарица – Сведено уређено двориште са акцентом на добро и константно одржавање површине. Права оаза за одмор и уживање.

Друга награда додељена је Анки Каурин, Официрска колонија 4.део 6, Општина Земун, док је треће место припало Небојши Недовићу, Јагодинска 17/2, Општина Раковица

Комисија је доделила две СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

1. Стамбена заједница у улици Бранка Ћопића 7, Општина Звездара – Изузетан труд у неговању и одржавању различитих биљних врста

2. Вртић „Ђулићи“, Општина Вождовац – Изузетно леп и негован травњак и простор у којем се види креативност деце и запослених.

JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“, зajeднo сa учeсницимa, кojих je свaкe гoдинe свe вишe, oвoм Aкциjoм дaje примeр кaкo сe трeбa oднoсити прeмa срeдини у кojoj живимo крoз пoдизaњe eкoлoшкe свeти грaђaнa o знaчajу, зaштити и унaпрeђeњу зeлeних пoвршинa.

 

              

© ЈКП Зеленило-Београд