Изабрани победници у Акцији "За зеленији Београд"

Традиционална акција „За зеленији Београд“ организована је деветнаести пут за редом.

Трочлана комисија изабрала је и победнике на нивоу града, њих 21 награђених - за прво, друго и треће место у седам категорија и две специјалне награде.

У категорији НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ОКО СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

 

Прво место освојила је стамбена заједница у улици Стевана Опачића 12, Општина Раковица. Овај простор задржао је основну матрицу уређења блоковског зеленила, уз унапређење и додавање значајно нових елемената и акцента колорита, тако да је постаи украс читаве улице.

Друго место припало је стамбеној заједници у улици Мајора Јагодића 1, Општина Звездара. Изузетан труд са одлично уклопљеним вртно архитектонским елементима и адекватним избором врста.

Док је треће место припало стамбеној заједници у улици Метохијска 11, Општина Врачар. Очуван и лепо одржаван простор основног концепта уређења уз стамбени објекат. Станари који уређују зелени појас поред ове стамбене зграде су доказали да и мали простор може бити изузетно лепо осмишљен.

 

 

Категорија: НАЈЛЕПШИ БАЛКОН

 

III НАГРАДА

 Далиборка Станић - Наглашени зелени масив уз изузетно богатство врста и форми.Рудија Чајавеца бр. 21/7

II НАГРАДА

Зоран Петковић - Специфичан одабир несвакидашњих врста и богат колорит

Хаџи Мелентијева 83/2

 

I НАГРАДА

Стана Крчмар Наумовић - Естетика простора и уклопљеност у амбијенталну целину оивичену историјски важним локалитетима, уз изузетно пажљиво одабране врсте издвајају овај балкон.

Симе Марковића 9

 

 

Категорија: НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

 

 

III НАГРАДА

Кафић Љутић“ - У башти овог кафића примењен је алтернативни и нови правац у пејзажном уређењу. Коришћење домаћих врста биљака потпуно је прилагођено локацији.

 

II НАГРАДА

Ресторан „Мирис завичаја“ - Угоститељски објекат који представља диван пример естетике у етно маниру, уз пажљиво одабране биљне врсте и одговарајуће детаље који заједно чине складну целину.

 

I НАГРАДА

Ресторан „Франш“ - Иако неколико пута награђиван, ову башту немогуће је изоставити и ове године. Овај ресторан већ дуги низ година може се похвалити једном од најлепше уређених башти ресторана у граду.

 

Категорија: НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

 

III НАГРАДА

Музеј Николе Тесле - Овај простор је изузетно лепо уклопљен у амбијент околних зграда и усклађен са наменом објекта Музеја. Поседује дефинисане структуре са богатим колоритом и избором врста.

 

II НАГРАДА

Energogroup d.o.o - Одличан пример примене савременог дизајна у пејзажном уређењу пословног објекта, са модерним елементима архитектуре и мудро одабраним биљним врстама.

 

I НАГРАДА

 „Центар за социјални рад- Стари град“ - Типичан пример како зеленило може деловати терапеутски, како на запослене у установи, тако и на њихове кориснике. У башти Центра одушевиће вас шароликост боја и биљних врста уклопљених тако да и најпробирљивије око у њима ужива.

 

 

Категорија: НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

 

III НАГРАДА

Правно-биротехничка школа „Димитрије Давидовић“ - Елегантна површина уређена и добро одржавана у складу са основном наменом простора.

 

 II НАГРАДА

ОШ „Милоје Павловић“ - Лепо уређено школско двориште, у којем се види обострано залагање ученика и запосленог особља, у виду креативних интервенција у простору.

 

 I НАГРАДА

ОШ „Вељко Дугошевић“ - Зелена површина овог школског дворишта уређена је у складу са свим критеријумима, са изузетним примерима вегетације која може бити и арборетум коришћен за едукативне сврхе.

 

 

Категорија: НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ДВОРИШТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 

 III НАГРАДА

Вртић „Гуливер“ - Зелена површина адаптирана у зачинске и повртарске вртове, идеална за едукацију и образовање деце.

 

II НАГРАДА

Вртић Сунце“ - Пространа зелена површина уређена тако да у њој уживају малишани, родитељи и васпитачи.

 

I НАГРАДА

Вртић „Игралиште“ - Најкреативније двориште вртића као пример изузетног труда у циљу едукације деце и развијања њихових креативности и моторике.

 

 

Категорија: НАЈЛЕПША ОКУЋНИЦА

 

III НАГРАДА

Ђуро Руњајић - Богат избор биљних врста различитих форми и колорита добре виталности.

Викентија Ракића 5

 

II НАГРАДА

Зорица Савин - Сведено и паметно решење са одличним избором биљака елегантно постављених на тачно одговарајуће место и брижљиво укомпонованих са осталим елементима уређења.

Истарска 14

 

I НАГРАДА

Небојша Ненадовић - Пример комплетног уређења дворишта са свим елементима вертикалног озелењавања, цветњацима и добро изабраним врстама биљака. Одличан пример како уз пуно воље и труда и у граду може бити направљен одличан зелени простор за одмор и уживање.

Јагодинска 17/2

 

СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА

 

Снежана Симић - Пример како мали детаљ промени доживљај читавог простора.

Акробате Алексића 66, Земун Поље

Општина Земун

 

 

СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА

 

И ми смо овде - Још један пример како је рад са земљом и биљкама, у циљу формирања оазе за уживање, заиста лековит.

Душана Мађарчића Корчагина, 2. део/2

Општина Земун

© ЈКП Зеленило-Београд