Интервенције на стаблима услед снегоизвала

Услед снега, који у Београду непрестано пада већ други дан, екипе ЈКП „Зеленилo-Београд“ су имале велики број интервенција на санирању преломљених стабала и грана. У току јучерашњег дана и ноћи, екипе Оперативног тима за хитне интервенције санирале су преломљена стабла и гране на 103 локацијe широм Београда. Радници ЈКП „Зеленило-Београд“, данас, на ширем подручју града настављају да отклањању последице снегоизвала.  Интервенције су у току на више локација у граду. Екипе ће наставити радове док год за то буде потребе.

„Снег који у Београду пада непрестано 48 сати довео је до формирања снежног покривача од 40 цм. Иако радници „Зеленила“, свакога дана, током целе године, врше редовне мере неге на стаблима, сада, услед тежине влажног снега који се задржава на крошњама, долази до прелома грана или стабла.“ - рекао је Дражен Тица, директор Сектора јавних зелених површина ЈКП „Зеленило-Београд“.

Интервенције су вршене на неколико локација на којима су делови стабала пали на улицу и на кратко зауставили или отежали саобраћај.. „Зеленило“ је интервенисалио, у улици Кнеза Вишеслава, затим на углу ул. Браће Барух и Високог Стевана, као и у улицама Јове Илића, Водоводска, Светозара Марковића, Проте Матеје, Симина, Високог Стевана и Крунска, где су стабла или гране падале на коловоз, а екипе „Зеленила“ су у најкраћем року изашле на терен и омогућиле поновно неометано одвијање саобраћаја.

На неколико локација забележена је штета на паркираним аутомобилима. У улици Јухорска, преломио се стуб багрема и пао преко три аутомобила, док  је у ул. Др Суботића из круга болнице преломио се стуб брезе и оштетио аутомобил.

Суграђани могу пријавити случајеве оборених, преломљених или оштећених стабала која могу угрозити безбедност и нанети материјалну штету Центру за информисање ЈКП „Зеленило-Београд“ радним даном од 7:30 до 15:30 часова на тел. 011/2630-506, а после тог времена дежурној служби ЈКП „Зеленило – Београд”, Булевар Војводе Мишића 85а, на телефон 011/2650-683. Позивање дежурне службе могуће је и преко градског Центра за обавештавање, дежурне инспекције и МУП-а. Оперативни тим за хитне интервенције дежура 24 часа.

© ЈКП Зеленило-Београд