Едукативни излет на Великом ратном острву

Са доласком пролећа и лепог времена запослени у ЈКП „Зеленилу Београд“ настављају своју дугогодишњу традицију организовања предавања за београдске средњошколце и суденте на Великом ратном острву.

Током јучерашњег дана „Зеленило Београд“ је било домаћин средњошколцима из Прве београдске гимназије у оквиру њиховог пројекта " Потрага за београским благом" на Великом ратном острву.

Посебно задовољство домаћина било је што су у оквиру те посете су могли да угосте и ученике и њихове професоре из Немачке, који су гости нашег града у оквиру редовне размене ученика.

Ученици су упознати са историјатом и начином настанка Великог ратног острва, са зонама заштите у овом заштићеном природном добру и са обавезама и правима ЈКП „Зеленила Београд“ као његовог управљача и превасходно са његовим значајем.

Одржано је и предавање орнитолога, који их је упознао са бројним врстама птица које су своје станиште нашле на острву. Посебан значај је дат врсти орао Белорепан који се већ 5 година гнезди на острву. Само присуство Белорепана на острву чини Београд посебним, јер у њему живи једна од највећих птица грабљица Европе, на само неколико километара од најужег центра града.

Поред средњошколаца Прве београдске гимназије и ученика из Немачке, острво су посетили студенти Шумарског факултета Универзитета у Београду. Студентима су показани бројни огледи који су били део научних радова и докторских дисертација. У оквиру тога обишли су засаде врста вез- ULMUS LEAVI и алохтоне врсте ТAXODIUM DISTICHUM – мочварни таксодијум, који је престављен као примерак оптималних услова, климе и станишта.

Посете ученика и студената су имале за циљ подизање нивоа свести о значају  Великог ратног острва као заштићеног природног добра посебних одлика и природе уопште, са акцентом на очување природе и на њен њемерљив значај за савременог човека.

© ЈКП Зеленило-Београд