ДНЕВНИ ПЛАН РАДОВА

ЈКП "Зеленило Београд"
Сектор одржавања                                                                                                                                     
   ДНЕВНИ ПЛАН РАДОВА ЗА  ДАН 23.4.2024.
Подручје РАДОВИ - ОБЈЕКАТ 
СТАРИ ГРАД Кошење  Калемегдан, Војни музеј , окопавање ружа, перена Калемегдан ,заштита стабала од механичког оштећења Савско пристаниште , чишћење чврстих застора Калемегдан, Пионирски , чистоћа 2.смена
Екипа 1: кошење Дорћол 1
Екипа 20: кошење Доњи град, Савско пристаниште
ПАЛИЛУЛА I Кошење Ада Хуја , орезивање стабала Парк Ташмајдан , фарбање клупа, реквизита, рукохвата, рустик гарнитуре, поправка клупа, замена гумених плоча Вишњичка бања , утовар Парк Ташмајдан, Патриса Лумумбе , чистоћа 2.смена
Екипа 2: кошење Спомен гробље, Дунавски парк, Богословија
ПАЛИЛУЛА II Утовар Борча 2 - Михајла Шолохова, Котеж - БИтка на Неретви
Екипа 3: кошење Миријевски булевар 
ВРАЧАР

                                                              
Кошење Храм Св.Саве , риљање шибља Храм Св.Саве , орезивање живе ограде Храм Св.Саве, Бул.ослобођења, Бул.к.Александра - ЛОла , чистоћа 2.смена
Екипа 6: кошење Симе Игуманова, Бул.к.Александра - Лола
ЗВЕЗДАРА I
      
Окопавање перена, живе ограде, орезивање шибља, заливање цвећа, перена, ружа, живе ограде Парк Ћирило и Методије, Вуков споменик баштице ,  хумузирање, обнова травњака Мирослава Крлеже , утовар Миријевски венац
Екипа 4,32: кошење Матице српске
ЗВЕЗДАРА II Орезивање шибља Цветкова пијаца
Екипа 5: кошење Шеста београдска гимназија, Поп Стојанова, Тршћанска, Димитрија Давидовића, Светомира Николајевића 
САВСКИ ВЕНАЦ Кошење Бул.војводе Путника , Београд на води , БИА ,  орезивање и риљање шибља, окопавање садница Београд на води , утовар Кућа краља Петра, Музеј афричке уметности, Бул.војводе Путника , заливање цвећа, перена, шибља, травњака Београд на води, заливање садница, ружа, цвећа, перена подручју , чистоћа 2.смена
ВОЖДОВАЦ Сеча и орезивање стабала, сеча сувих грана, сеча подраста, орезивање и радикална сеча шибља Бањица 2 , утовар Вељка Влаховића, Медаковић 3 , испомоћ Погону шума - замена уложака у ђубријерама Шумице , чистоћа 2.смена
Екипа 8: кошење Војводе Степе блок 6, Вељка Влаховића
Екипа 9: кошење Бул.Пеке Дапчевића, Самачки хотел, Војводе Степе 448-450
Екипа 30: кошење Браће Јерковић 1
Екипа 34: кошење Браће Јерковић 2
РАКОВИЦА Кошење Љубомира И.Шуце , утовар Миљаковац 2,вађење преветалог цвећа по подручју , чистоћа 2.смена
Екипа 7: кошење Миљаковац 2, Велизара Станковића шкарпа, Николе Мараковића
Екипа 10: кошење Лабудово брдо, Миљаковац 1
Екипа 29: кошење Петлово брдо
Екипа 31: кошење Челебићко насеље
Екипа 35: кошење Бубањских жртава 
ЧУКАРИЦА Орезивање живе ограде, шибља Пожешка , сеча и орезивање стабала Голфови , утовар Железник, Пожешка доња страна, Парк 88 садница, хумузирање Сремчица (3), чистоћа 2.смена
Екипа 11: кошење Парк 88 садница, Дипломатско насеље, Жарковачка
Екипа 12: кошење Благоја Паровића, Требевићка
Екипа 33: кошење Пожешка доња страна, Голфови
Ада - кошење трим стаза 
ЗЕМУН Сеча подрста, утовар Србија воз - Плави хоризонти , орезивање шибља, сеча сувих грана, постављање шахт поклопаца, замена уложака у ђубријерама Галеника, Земун поље , чистоћа 2.смена
Екипа 17: кошење Парк Кеј ослобођења, Др.Петра Марковића, Кеј ослобођења
Екипа 24: МЗ Бранко Пешић
Н-БГД
I
Утовар Блок 37, Блок 1, Блок 11 , хумузирање, скидање наноса са чврстих застора, утовар Блок 37 , чистоћа 2.смена
Екипа 13: кошење Бул.М.Миланковића
Екипа 23: кошење Блок 4
НОВИ БЕОГРАД   II Кошење Блок 10, Блок 14 , издизање круна стабала, утовар, постављање стубића Блок 24 , заливање садница Блок 10, ЛО Саве , сеча сувих стабала Парк пријатељства, Блок 10, Блок 15 , чистоћа 2.смена
Екипа 14: кошење Бул.М.Миланковића
Екипа 25: кошење Блок 28
НОВИ БЕОГРАД     III 

                                                 
Окопавање биљног материјала разделне траке Др.И.Рибара, Јурија Гагарина, померање ђубријере Блок 45 . утовар Блок 45, сеча сувог стабла Белвил , чистоћа 2.смена
Екипа 15: кошење Блок 65, Бул.хероја са Кошара, Јурија Гагарина
Екипа 26: кошење Блок 70
Екипа 27: кошење Блок 64
НОВИ БЕОГРАД                            IV                              Чистоћа 2.смена
Екипа 16: кошење  Норвешка
Екипа 28: кошење Стара Бежанија, Блок 57, Пере Сегединца 
Дрворед ТАШМАЈДАН Рад за подручје Палилула 1 - орезивање стабала Парк Ташмајдан , сеча и орезивање стабала, утовар Милешевска, Сазонова, Јанка Веселиновића , сеча сувих садница, скидање корсета Београдска, Краља Милана, Десанке Максимовић , чишћење садних места, окопавање, сеча избојака и заперака Бул.к.Александра, Београдска , заливање садница Краља Петра, Краљице Наталије, Македонска , контрола дрвореда Врачар  рад у подручју 
Дежурна служба Рад оперативног тима на хитним интервенцијама 
Дрворед ТОПЧИДЕР Орезивање стабала, утовар Гаврила Принципа, сеча сувог стабла Господара Вучића, сеча стабала, утовар Зимоњићева , рад за подручје Чукарица - сеча и оретзивање стабала Стеве Тодоровића , чишћење садних места, окопавање, сеча избојака и заперака Пастерова, Ресавска, Љутице Богдана , заливање садница Бул.ослобођења, Саве Машковића, Црнотравска , контрола дрвореда Раковица 
Дрворед         Н.БГД.   ЗЕМУН Обликовање круна стабала, утовар Угриновачка, орезивање стабала, утовар Теодора Херцла , вађење пањева Исмета Мујазтиновића, Др.хуга Клајна , сеча избојака и заперака Бул.Н.Тесле , заливање садница Бул.З.Ђинђића, Бул.М.Пупина , рад у подручју , контрола дрвореда Земун 
ЖАРДИЊЕР. Садња перена, цвећа Кнез Михајлова, окопавање биљног материјала Народна скупштина, Таковска, Бул.к.Александра, Црква Св.Марка, заливање Кнеза Милоша, Немањина, ЈДП, Бул.Н.Тесле, Мост 1,2,3, Етнографски музеј, Калемегдан, Балканска, Господар Јованова 
ШУМЕ Екипа 18: кошење Звездара
сеча стабла, утовар Петлово брдо , чистоћа и пражњење ђубријера Топчидерско брдо,  Хајд парк, Шумице, Звездара , рад лугара 
КОМУНАЛНА    СЛУЖБА          Рад у јавним санитарним објектима , поправка кварова у јавним санитарним објектима Терминус Зелени венац , чишћење вода и  језера Топчидески парк 
СЛУЖБА    ЗАШТИТЕ Хемиско третирање и фолијарна прихрана стабала Цара Душана, Угриновачка, Бул.З.Ђинђића, Бул.М.Пупина, Антифашистиче борбе, Шпанских бораца, Гандијева, Нехруова, Калварија, преглед стабала, хемијско и механичко уништавање штеточина, санација оштећења на стаблима Краља Милана 
СЛУЖБА ЗА ПОПРАВКУ  РЕКВИЗИТА Поправка реквизита Карађорђев парк, Млатишумице , Вишњичка бања 

© ЈКП Зеленило-Београд