ДНЕВНИ ПЛАН РАДОВА

ЈКП "Зеленило Београд"
Сектор одржавања                                                                                                                                   
   
   ДНЕВНИ ПЛАН РАДОВА ЗА  ДАН 10.8.2022.
Подручје РАДОВИ - ОБЈЕКАТ
СТАРИ ГРАД Кошење Дорћол 1, окопавање цвећа и перена Калемегдан , орезивање живе ограде Дорћол 1, Пролеће ,  заливање садница, цвећа Калемегдан, Студентски трг, Споменик Његошу , утовар Конак кнегиње Љубице, Пролеће, Дорћол 1 , чистоћа 2.смена
Екипа 1: кошење Конак кнегиње Љубице, Калемегдан
ПАЛИЛУЛА I Кошење Мали Ташмајдан, Велики Ташмајдан , орезивање и сеча стабала Велики Ташмајдан, Професорска колонија , издизање круна стабала Хала Пионир , утовар Парк Ђуре Стругара, Парк Старине Новака, Професорска колонија, Старине Новака , чистоћа 2.смена
Екипа 2: кошење Јухорска, Пана Ђукића
ПАЛИЛУЛА II Утовар Котеж - Кајухова, Каловита
Екипа 3: кошење Борча 2 - Ужичка 
ВРАЧАР

                                                              
Заливање садница Неимар, Карађорђев парк, Чубурски парк, Црвени крст
Екипа 6: кошење Храм Св.Саве, библиотека -Скерлићева
ЗВЕЗДАРА I
                             
Окопавање ружа Парк Ћирило и Методије, заливање цвећа, перена, садница, шибља, живе ограде Парк Ћирило и Методије, Вуков споменик баштице, ГО Звездара , орезивање живе ограде Капетана Милоша Жунића
Екипа 4: кошење Раблеова, Матице српске
ЗВЕЗДАРА II Екипа 5: кошење Пљевљанска, Шеста београдска гимназија
САВСКИ ВЕНАЦ Кошење Ужичка, Толстојева, Музеј афричке уметности , БИА , заливање цвећа, ружа, перена, садница по подручју , сеча сувих стабала и грана Генерала П.Ј.Штурма, утовар Драгана Манцеа, Генерала П.Ј.Штурма, постављање шахт поклопца Ауто пут, контрола исправности заливног систена Бул.војводе Мишића, Бул.ослобођења , риљање и орезивање шибља Карађорђева кружни ток, сквер Милована Миловановића, Катићева-Бирчанинова ,  чистоћа 2.смена
ВОЖДОВАЦ Обнова травњака Устаничка 83, сеча подраста Бањица 1, орезивање живе ограде студентски дом 4.Април , орезивање шибља Вељка Влаховића , чистоћа 2.смена
Екипа 7: кошење Дарвинова-Љубе Вучковића, Кумодрашка-Краљевачка
Екипа 8: кошење Шумице, Ауто пут БАС
Екипа 9: кошење Браће Јерковић 1
РАКОВИЦА
                             
Кошење Парк миљаковачки извори, Патријарха Јоаникија, радикална сеча шибља, издизање круна стабала Стевана Опачића, утовар Лабудово брдо, Љубомира И.Шуце, чистоћа 2.смена
Екипа 10: кошење Пионирски град
ЧУКАРИЦА Сеча сувих грана, издизање круна стабала Милоја Закића, Пожешка доња страна, сеча избојака и заперака, окопавање Катићева , израда потпорног зида, поправка стазе Стеве Тодоровића 34 , утовар Радничка, Пожешка, Пожешка доња страна , чистоћа 2.смена
Екипа 11: кошење трафо Водоводска, Лазаревачки друм, Парк 88 садница
Екипа 12: кошење Голфови
Екипа 18: кошење Церак виногради, Космајска-Церски венац
АДА: купатила 
ЗЕМУН Кошење КБЦ Земун , орезивање живе ограде Марије Бурсаћ , чистоћа 2.смена
Екипа 17: кошење Бул.Н.Тесле, Николе Тесле, сквер карађорђев трг
Екипа 27: кошење Галеника
Н-БГД
I
Заливање шибља, травњака Бул.М.Пупина - Трешњиног цвета, заливање садница Спомен обележле, Бул.М.Пупина - Трешњиног цвета , окопавање перена, риљање и орезивање шибља Бул.М.Пупина , чистоћа 2.смена
Екипа 13: кошење Бул.М.Пупина
Екипа 23: кошење Блок 33
НОВИ БЕОГРАД   II Кошење Блок 15 , Телеком - Бул.уметности, заливање садница ЛО Саве, Блок 10, Блок 19а, Блок 22, Блок 21 , чистоћа 2.смена
3. смена: заливање садница Блок 10
Екипа 14: кошење Арена, Блок 25
НОВИ БЕОГРАД     III 

                                                 
Сеча сувих грана, издизање круна стабала Блок 70а , утовар Блок 70, Блок 70а , орезивање живе ограде Блок 64 , чистоћа 2.смена
Екипа 15: кошење испод моста на Ади, Јурија Гагарина
Екипа 28: кошење Блок 62
Екипа 29: кошење Блок 72
НОВИ БЕОГРАД                            IV                              Заливање цвећа Ауто пут, заливање садница Ауто пут, 2.МЗ, 3.МЗ, СЦ 11.Април, Парк дугиних боја, заливање живе ограде Партизанске авијације, Недељка Гвозденовића, заливање ружа 1.МЗ, 2.МЗ, 3.МЗ, Неде Спасојевић, Партизанске авијације , крчење подраста КБЦ Беж.коса , орезивање и окопавање живе ограде 1.МЗ
Екипа 16: кошење Грчка
Екипа 25: кошење 3.МЗ, 1.МЗ
Дрворед ТАШМАЈДАН Рад за подручје Палилула 1 -  орезивање и сеча стабала Боре Станковића, Чарлија, Чаплина , орезивање стабала, утовар Даничарева, Бул.к.Александра, Београдска , испомоћ Сектору енергетике , чишћење садних места, окопавање садница, сеча избојака и заперака Трг Републикеке, Симина, Скадарска, Француска, Емилијана Јосимовића , утовар Бул.ослобођења, Џорџа Вашингтона, Вишњичка , заливање садница Војислава Илића, Жичка, Војводе Шупљикца, Бул.к.Александра, контрола дрвореда Стари град 
Дежурна служба Рад оперативног тима на хитним интервенцијама 
Дрворед ТОПЧИДЕР Издизање круна стабала Бирчанинова, сеча стабла, утовар вртић Јелена Анжујска - Вишеградска, сеча грана око саобраћајне сигнализације, утовар Немањина, Савска , рад за подручје Чукарица - орезивање и сеча стабала Арчибалда Рајса , заливање садница Светозара Марковића, Краља Милутина, Делиградска, Бирчанинова , чишћење садних места, окопавање, сеча избојака и заперака Катићева, Делиградска, Бул.ослобођења , контрола дрвореда Раковица 
Дрворед         Н.БГД.   ЗЕМУН Орезивање стабала, утовар  Шевина, Шилерова, Ђорђа Чутуковића , рад за подручје Нови Београд 3 - орезивање стабала Блок 70а , заливање садница Ушће, чишћење садних места Гандијева, Нехруова, Војвођанска
ЖАРДИЊЕР. Окопавање ЈДП, заливање биљног материјала Црква Св.Марка, Народна скупштина, Бул.к.Александра, Таковска, Сремска, Теразије, Дечанска, Калемегдан, Солунска, Господар Јованова, Господар Јевремова, Бул.М.Пупина, Бул.Н.Тесле, Мост 3, Кнез Михајлова, Трг Републике, Скадарлија, Француска, Војислава Илића, ЈДП 
ШУМЕ Чистоћа и пражњење ђубријера Звездара, Милићево брдо, Шумице, рад лугара 
КОМУНАЛНА    СЛУЖБА          Рад у јавним санитарним објектима, поправка кварова у јавним санитарним објектима Мали Калемегдан, Ташмајдан, Карађорђев парк, расподела санитарног материјала по објектима
Дневно чишћење вода и језера Топчидер, испомоћ Сектору за енергетику
Чистоћа 2.смена - Стари град - Академски, Калемегдан , Врачар - Чубурски парк 
СЛУЖБА    ЗАШТИТЕ Механичко уклањање истретиране непожељне зељасте вегетације Марина Дорћол , испомоћ Сектору за енергетику 
СЛУЖБА ЗА ПОПРАВКУ  РЕКВИЗИТА Поправка реквизитата Калемегдан, Парк гаврила Принципа, вртићи - Јабланичка, Београдског батаљона 

© ЈКП Зеленило-Београд