ДНЕВНИ ПЛАН РАДОВА

ЈКП "Зеленило Београд"
Сектор одржавања                                                                                                                                   
    ДНЕВНИ ПЛАН РАДОВА ЗА  ДАН 26.5.2022.
Подручје РАДОВИ - ОБЈЕКАТ 
СТАРИ ГРАД
(
Кошење Савско пристаниште  садња и прихрањивање сез.цвећа Споменик Његошу , заливање садница, перена Калемегдан, Дунавски кеј, Приобаље , нивелисање површине, постављање бусена, орезивање живе ограде Народна скупштина , утовар Пионирски ,  чистоћа 2.смена
Екипа 1: кошење Пионирски, Калемегдан
Екипа 22: кошење Доњи град
ПАЛИЛУЛА I Кошење Велики Ташмајдан , садња сез.цвећа, хумузирање, постављање бусена, заливање садница, шибља, перена, цвећа Велики Ташмајдан , чистоћа 2.смена
Екипа 2: кошење Вишњичка бања
ПАЛИЛУЛА II Утовар Пабла Неруде
Екипа 3: кошење Миријевски булевар 
ВРАЧАР

                                                              
Кошење Храм Св.Саве, библиотека Скерлићева , садња цвећа плато Ђоке Вјештице - зелени зид , орезивање шибља, фарбање мет.ограде Грчића Миленка 
ЗВЕЗДАРА I
                                              
Кошење Матице српске , орезивање живе ограде Косте Нађа , фарбање клупа, реквизита, рукохвата Мирка Бањевића, Самјуела Бекета
Екипа 4: кошење Миријевски венац, бициклистичка стаза
ЗВЕЗДАРА II Издизање круна стабала, сеча сувих грана Липов лад
Екипа 5: кошење Устаничка, Карла Лукача, Живка Давидовића 
САВСКИ ВЕНАЦ Кошење Хајд парк, Симе Лозанића, Паје Адамова, МЗ Топчидерско брдо, Андре Николића , рад по Уговору - БИА , вађење и садња цвећа Ада циганлија , утовар КБЦ Драгише Мишовића , чистоћа 2.смена
ВОЖДОВАЦ Орезивање живе ограде ГО Вождовац , обнова травњака Стјепана Супанца , чистоћа 2.смена
Екипа 7: кошење Бањица 2,3
Екипа 8: кошење Шумице
Екипа 9: кошење Споменик и Кућа Војводе Степе, Бул.ослобођења, Парк Јове Илића, Косте Јовановића, Лепеничка
Екипа 19: кошење Војводе Степе блок 6, Дарвинова-Љубе Вучковића
РАКОВИЦА
                             
Кошење окретница трамваја 3, Кнеза Вишеслава ,  риљање шибља Парк јапанско-српског пријатељства, Спомен чесма Раковица, окреница линије 94 , орезивање и радикална сеча шибља Парк јапанско-српског пријатељства , заливање цвећа, перена, ружа по подручју , обнова травњака Стјепана Супанца , чистоћа 2.смена
Екипа 10: кошење Ново Скојевско насеље, Видиковац - Видиковачки венац
Екипа 21: кошење Пере Велимировића, Бањица 6, Аџине ливаде
ЧУКАРИЦА Кошење Сремчица , орезивање живе ограде Пожешка ,  садња цвећа Ада циганлија , чистоћа 2.смена
Екипа 11: кошење сн Беле воде, Парк Баново брдо, Парк Беле воде
Екипа 12: кошење Церак виногради, Космајска-Церски венац
Екипа 20: кошење Сремчица
АДА: трим стаза 
ЗЕМУН Орезивање живе ограде Споменик Бранку Пешићу, Калварија , окопавање ружа Хотел Југославија , сеча и орезивање стабала Градски парк , чистоћа 2.смена
Екипа 17: кошење Цара Душана, Бул.маршала Толбухина, МЗ Марије Бурсаћ
Екипа 25: кошење Саве Ковачевића
Н-БГД
I
Кошење Блок 38 , заливање травњака, шибља, садница Бул.М.Пупина - Трешњиног цвета, Спомен обележје, Блок 2, Блок 33, Блок 38, Блок 11б, Блок 11ц ,  чистоћа 2.смена
Екипа 13: кошење Отона Жупанчића, Блок 38
Екипа 23: кошење Блок 34
НОВИ БЕОГРАД   II
   
Кошење Блок 10 , Музеј савремене уметности , заливање садница ЛО Саве , сеча подраста, утовар Блок 28 , вађење прецветалог цвећа, садња цвећа ЛО Саве , чистоћа 2.смена
3. смена: заливање садница Блок 15, Блок 21
Екипа 14: кошење Блок 10
Екипа 24: кошење Блок 30
Екипа 28: кошење Блок 24
НОВИ БЕОГРАД     III 

                                                 
Кошење Блок 70а , садња цвећа шеталиште Лазаро Карденас , заливање садница шеталиште Лазаро Карденас, ЛО Саве Блока 70 , чистоћа 2.смена
Екипа 15: Блок 70а
Екипа 26: кошење Блок 71
Екипа 29: кошење Блок 63, Блок 62
Екипа 32: трамвајске баштице - Др.Ивана Рибара, Антифашистичке борбе, Бул.М.Миланковића
НОВИ БЕОГРАД                            IV                              Заливање цвећа, садница, живе ограде Ауто пут застава, Партизанске авијације, Парк дугиних боја, 2.МЗ , садња сез.цвећа Ауто пут - натпис Србија
Екипа 16: кошење 2.МЗ
Екипа 27: кошење 3.МЗ, Беж.илегалаца 
Дрворед ТАШМАЈДАН Орезивање и сеча стабала, утовар гробље Лешће, Ђушина , сеча и орезивање стабала, замена загађене земље Ђушина, вртић Наша бајка - Поп Стојанова , заливање садница Цвијићева, Војводе Вука, Бул.деспота Стефана, Ратних војних инвалида , чишћење садних места, сеча избојака и заперака Бул.к.Александра, Бул.деспота Стефана , рад у подручју 
Дежурна служба Рад оперативног тима на хитним интервенцијама 
Дрворед ТОПЧИДЕР Сеча грана око саобраћајне сигнализације Ресавска-Бирчанининова, Светозара Марковића-Пастерова, орезивање стабала, утовар Тиршова, Беранска , заливање садница Кнеза Вишеслава, Трговачка, Виноградски венац, Видиковачки венац, Радничка, Лазаревачки друм , чишћење садних места, окопавање, сеча избојака и заперака Бул.кнеза А.Карађорђевића, Љутице Богдана ,  рад у подручју 
Дрворед         Н.БГД.   ЗЕМУН Сеча сувих стабала, утовар Фрање Крча, Душана Мађарчића , рад за подручје Земун - орезивање стабала Градски парк , заливање садница Јурија Гагарина, Бул.З.Ђинђића , чишћење садних места Прегревица, Наде Димић 
ЖАРДИЊЕР. Садња цвећа Цветни трг, ЈДП, Кнеза Милоша, Трг Н.Пашића, заливање БДП, Војислава Илића, Његошева, Максима Горког, ЈДП, Мањеж, Бирчанинова, Кнеза Милоша, Цветни трг, Палата правде, Сајам, Мост 1,2,5, Кнез Михајлова, Трг Републике 
ШУМЕ Заливање садница Блок 39, Беж.коса , чистоћа, пражњење ђубријера Хајд парк, Топчидеско брдо, Топчидер, Медаковић, Јајинци, Звездара, Шумице , рад лугара
Екипа 18: кошење Топчидер 
КОМУНАЛНА    СЛУЖБА          Рад у јавним санитарним објектима , поправка кварова у јавним санитарним објектима Терминус Зелени венац, Спомен гробље
Дневно чишћење воде језера, утовар Топчидер
Чистоћа 2.смена - Стари град - Академски, Калемегдан , Врачар - Чубурски парк 
СЛУЖБА    ЗАШТИТЕ Хемијско третирање и фолијарна прихрана цветног засада, шибља, младих стабала Кнез Михајлова, Обилићев венац, Змај Јовина, Грачаничка, Краља Петра, Теразије, Парк војводе Вука, Нехруова, радикално прихрањивање младих стабала Обилићев венац, Народни музеј, Трг Републике, Дечанска, Македонска, хемијско третирање непожељне зељасте вегетације Студентски град 
СЛУЖБА ЗА ПОПРАВКУ  РЕКВИЗИТА Поправка реквизитата Блок 45, ПанчићеваГрочанска, Медаковић 2 , Парк Беле воде, Блок 45 

© ЈКП Зеленило-Београд