• Почетна
  • Новости
  • ОВОГОДИШЊИ РОЂЕНДАН ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД ПРОСЛАВЉА И КАО БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК

ОВОГОДИШЊИ РОЂЕНДАН ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД ПРОСЛАВЉА И КАО БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК

sadnja56c1Поводом прославе Дана ЈКП “Зеленило Београд“, традиционално је и ове године поклонило школоване саднице Београду и Београђанима. Садницу дрена- Cornus florida var. rubra, стару 20 година засадила је у Пионирском парку наша златна Милица Мандић, репрезентативка у теквонду, у присуству радника и менаџмента овог предузећа.

 

„Зеленило Београд“ имa трaдициjу дa нa свojу гoдишњицу- нa дaн кaдa je oснoвaнo прeдузeћe, а од тада је прошло 83 године, зaсaди jeднo дрвo кojих инaчe нeмa нa другим прoстoримa, тaкo дa смo тo и сaдa урaдили. Зaсaдили смo jeдну спeциjaлну  врсту дрeнa. Свe oнo oстaлo штo смo урaдили у зaдњих 7-8 гoдинa допринело је томе да се вeћ пoлaкo фoрмирa jeднa лeja тих рaсaдa кoje смo сaдили у oвим свeчaним трeнуцимa. Зaистa сам прeсрeћaн штo je „Зeлeнилo Београд“ дoживeлo тoликo гoдинa и штo je пoслeдњих гoдинa  нaпрaвилo успeшнe пoслoвe у Бeoгрaду, кaкo у сaмoм пoслoвaњу прeдузeћa, aли и штo je мнoгo вaжниje у срeђeним и урeђeним зeлeним пoвршинaмa кoje свaкoднeвнo користе грaђaни Бeoгрaдa.“- рекао је том приликом генерални директор „Зеленила Београд“ Радован Драшкић.

 

Mилицa Maндић је истакла да радо излази у сусрет акцијама овог типа и да се нада да ће их бити још и убудуће.

 

„Ово је првo дрвo које сам засадила у животу, a нaдaм сe дa нeћe бити пoслeдњe. Лeпo ћe бити нaрeдних пaр гoдинa глeдaти гa како рaстe.“ – поручила је златна репрезентативка.

 

Свој 83. рођендан ЈКП „Зеленило Београд“ прославља и као „Београдски победник“. Награда коју је Привредна комора Београда доделила „Зеленилу“ као предузећу које је својим радом остварило значајне резултате у привређивању и развоју наше привреде, допунила је оно признање које је ово предузеће добило од самих Београђана по чијем мишљењу се ради о једном од најбољих градских предузећа.

 

Само у протеклих годину дана у своје резултате „Зеленило Београд“ је уписало: 11 новоизграђених и обновљених паркова, 53 дечија игралишта и 333 новоизрађена дечија реквизита, 24 спортска терена, 13 теретана на отвореном, нове пет зоне, и стално одржавање јавних зелених површина у граду које се у последње 3 године увећавају за по 3% на годишњем нивоу. Најзначајнија повећања остварена су на одржавању паркова-шума, одржавању  и заштити дрвореда, као и на уређивању и одржавању зелених површина обала и приобаља.

 

Ову радну годину „Зеленила Београд“ обележила је и обнова и уређење 11 већих паркова. То су: Академски, Миљаковачки, Панчићев,  Парк „Луке Ћеловића“ ( код Економског факултета); парк у Блоку 70А на Новом Београду,  Финасијски,  део Топчидерског парка ( урађене су стазе), као и  парк на Белим водама,  на Бановом брду, у Блоку 22 и парк у Блоку 70 на Новом Београду.

 

На дечијим игралиштима по први пут су уграђивани HAGS-ови реквизити, као и  реквизити за децу са посебним потребама. У циљу лепшег изгледа и квалитетнијег уживања наших суграђана на дечијим игралиштима и спортским теренима су уз најсавременије реквизите и подлоге урађени и пратећи радови као што су мање зелене површине и око њих стазе, степениште, платои за мирни одмор, нове клупе и ђубријере. Овакви радови изведени су и у великом броју зелених површина у насељима тзв. међублоковских површина, а нарочито позитивну реакцију грађана изазвала је директна сарадња која је са њима остварена кроз акцију „Мој комшилук – поправимо заједно“.

 

Када је реч о заштићеним природним добрима  у  Бањичкој шуми је саниран Бањички поток и урађена трим стаза. Подигнути су нови дрвореди на Бежанијској коси; Голсвордијевој, Крајишкој улици и на шеталишту поред  Дунава, а уређен је и такозвани урбани џеп у Водоводској  улица бр. 69.

 

Наравно, и ове године у две садне сезоне, хиљаде цветних садница засађено је широм града, а одржана је и јубиларна акција „За зеленији Београд“. Успешно се реализује и Стратегија пошумљавања  Београда којом је предвиђено да се у овој години посади 7000 садница. Од тога је у пролећном периоду (у доба мировања вегетације) посађено 3040 садница, и то у Блоку 10 (640 садница), на Великом ратном острву (2000 садница ) и на Бежанијској коси (400 садница). Преосталих 3960  биће засађено у току јесени.

 

Чињеница да је Београд постао једна од најзеленијих европских метропола огледало је стручности и успешности рада и пословања ЈКП „ Зеленило Београд“ које ће и убудуће своје задатке реализовати што квалитетније и успешније, како би о раду предузећа увек најбоље говорили бројни објективни показатељи.

© ЈКП Зеленило-Београд