Корисни документи

   План управљања за споменике природе „Појединачна стабла“ за период 2022 - 2026. година

 Мишљење на план управљања за споменике природе "Појединачна стабла" 2022-2026

  План управљања споменик природе „Бајфордова шума“ 2021– 2030

  Мишљење на План управљања заштићеним природним добром „Бајфордова шума“

  План управљања предела изузетних одлика „Велико ратно острво“ 2021-2030

© ЈКП Зеленило-Београд