Корисни документи

 Регистар ризика ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ ЗА ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД",БЕОГРАД

ПРАВИЛНИК О МАПИРАЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

  План управљања споменик природе „Бајфордова шума“ 2021– 2030

  Мишљење на План управљања заштићеним природним добром „Бајфордова шума“

  План управљања предела изузетних одлика „Велико ратно острво“ 2021-2030

© ЈКП Зеленило-Београд