Корисни документи

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ ЗА ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРА,БЕОГРАД

  ПРАВИЛНИК О МАПИРАЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

  СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

© ЈКП Зеленило-Београд