Финансијски извештаји

 Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01-01.-31.12. 2020.

 План јавних набавки за 2021. годину

  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. годину

   Решење о давању сагласности на Програм пословања предузећа за 2021. год.

 Решење о давању сагласности Скупштине града Београда на Ребаланс програма пословања за 2020.годину

 РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. годину

 План јавних набавки за 2020. годину-четврта измена

 План јавних набавки за 2020. годину-трећа измена

 План јавних набавки за 2020. годину

 Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2020. године (III Квартал 2020.године)

 Извештај о реализацији годишњег програма пословања у период 01.01.-31.03.2020. године (I Квартал 2020.)

 Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд за период 01.01.-31.12.2019.године

 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. годину

 Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у периоду од 01.01.-30.09.2019.године

 Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у периоду од 01.01.-31.03.2019.године

© ЈКП Зеленило-Београд