Документи

Правни оквир

 Правилник о ближем уређивању поступaка јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и посебних услуга

 Одлукa о именовању лица за заштиту података о личности

Корисни документи

 Регистар ризика ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ ЗА ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРА,БЕОГРАД

  ПРАВИЛНИК О МАПИРАЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

  СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

  План управљања споменик природе „Бајфордова шума“ 2021– 2030

  Мишљење на План управљања заштићеним природним добром „Бајфордова шума“

  План управљања предела изузетних одлика „Велико ратно острво“ 2021-2030

Финансијски извештаји

 Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01-01.-31.12. 2020.

 План јавних набавки за 2021. годину

  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. годину

   Решење о давању сагласности на Програм пословања предузећа за 2021. год.

 Решење о давању сагласности Скупштине града Београда на Ребаланс програма пословања за 2020.годину

 РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. годину

 План јавних набавки за 2020. годину-четврта измена

 План јавних набавки за 2020. годину-трећа измена

 План јавних набавки за 2020. годину

 Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2020. године (III Квартал 2020.године)

 Извештај о реализацији годишњег програма пословања у период 01.01.-31.03.2020. године (I Квартал 2020.)

 Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд за период 01.01.-31.12.2019.године

 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. годину

 Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у периоду од 01.01.-30.09.2019.године

 Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у периоду од 01.01.-31.03.2019.године

© ЈКП Зеленило-Београд