• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.2 /2016 - Грађевински материјал -производи, Партија 3-Бетон

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.08.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe: ЈН 1.1.2 /2016 - Грађевински материјал -производи, Партија 3-Бетон
Назив и ознака из општег речника набавки: 44114000 –бетон

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=140695

Рок за достављање понуда:
13.09.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
13.09.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом угову

Одлука о додели

Штампа

ЈН 1.1.2 /2016 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.08.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2 /2016 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија , 44114200 – Производи од бетона

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=140573

Рок за достављање понуда:
09.09.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.09.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 19.08.2016.

Остала обавештења

Обевештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Штампа

ЈН 1.1.4 /2016 - ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.08.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44171000-плоче(грађевинарство)

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.09.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.09.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 08.08.2016.

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Штампа

ЈН 1.1.51/2016 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ Партија 1- Делови за косачицу марке "HITTNER", Партија 2- Делови за моторне косачице марке "BCS"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана20.07.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=139201

Рок за достављање понуда:
23.08.2016. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
23.08.2016. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 51 П1

Одлука о додели 1 1 51 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Штампа

ЈН 1.1.46 /2016 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.07.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.46 /2016 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=138007

Рок за достављање понуда:
04.08.2016. године до 11 час
Јавно отварање понуда:
04.08.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 

Штампа

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.06.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 3- Сервис-поправка возила марке "IVECO“
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE",
Партија 6- Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "ПУНТО" ,
Партија 7-Сервис-поправка путничког возила марке "ЗАСТАВА и ЛАДА"

Партија 1-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 2-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 3-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 4-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 5-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 6-50112200- услуге одржавања аутомобила
Партија 7-50112200- услуге одржавања аутомобила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
27.07.2016. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
27.07.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П1 1.2.11

ПРИЛОГ П2 1.2.11

ПРИЛОГ П3 1.2.11

ПРИЛОГ П4 1.2.11

ПРИЛОГ П5 1.2.11

ПРИЛОГ П6 1.2.11

ПРИЛОГ П7 1.2.11

Измена ПРИЛОГА 3 конкурсне документације 120716

Измена ПРИЛОГА 3 конкурсне документације 120716

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П3

Одлука о обустави поступка П5

Обавештење о обустави поступка П5

Одлука о додели уговора П7

Одлука о додели уговора П6

Одлука о обустави 1 2 11 Партија 1

Одлука о обустави 1 2 11 Партија 4

Обавештење о обустави 1 2 11 Партија 1

Обавештење о обустави 1 2 11 Партија 4

Одлука о додели уговора 1 2 11 П3

Обавештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П7

Одлука о обустави 1 2 11 Партија 2

Обавештење о обустави 1 2 11 Партија 2

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд