Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

JН 1.1.9/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 3-Дрвени анкери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.9/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 3-Дрвени анкери
349282210- дрвени стубови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168604

Рок за достављање понуда:
20.09.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
20.09.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.69/2017- АУТО ЦЕРАДЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

АУТО ЦЕРАДЕ редни број ЈН 1.1.69/2017
39522110 цераде

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.09.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.63/2017 ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -Партија 1-Акумулатори, Партија 2-Филтери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.63/2017 ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ Партија 1-Акумулатори,Партија 2-Филтери
Партија 1 – акумулатори: 31400000 акумулатори,примарне ћелије и примарне батерије
Партија 2 – филтери: 34913000- разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
18.09.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ кон.док. Партија 1 Акумулатори

ПРИЛОГ кон.док. Партија 2 Филтери

Појашњење и додатне информације 18.08.2017.

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.64/2017 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 -Ножеви за специјалне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.64/2017 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 -Ножеви за специјалне уређаје
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.09.2017.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.09.2017.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације ЈН 1.1.64 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.57/2017- УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

51314000 услуге инсталирања видео опреме

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.09.2017 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.09.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена и допуна конкурсне документације 18.08.2017.

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.66/2017 ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ редни број ЈН 1.1.66/2017
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.09.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.12/2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 6-Лоптасте хризантемe

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

031211000 – Хортикултурни производи

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.09.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен
03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167333

Рок за достављање понуда:
04.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.09.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.103/2017– НАБАВКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03451100 –Саднице
03411000- четинарско дрво
03121100- Живе биљке, луковице, гомољи, корење , резнице
031211000 – Хортикултурни производи
03111900 – Семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.08.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
28.08.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне докуменатције 1 1 103 17 270717

Друга измена и допуна конкурсне документације 1 1 103 17 180817

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 1 103 17 180817

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

 


Штампа

ЈН 1.3.10/2017. - НАБАВКА И УГРАДЊА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.3.10/2017. - НАБАВКА И УГРАДЊА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ у отвореном поступку за јавну набавку радова ради закључења оквирног споразума
45000000- грађевински радови
43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

 

Рок за достављање понуда:
25.08.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
25.08.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН број 1.1.17/2017 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско-молерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН број 1.1.17/2017 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско-молерски материјал
44800000 Боје,лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=166516

Рок за достављање понуда:
22.08.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
22.08.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.40/2017 – ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ-Партија 4 Материјал за заливне системе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.40/2017 – ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ-
Партија 4 Материјал за заливне системе
43323000- опрема за наводњавање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=165562

Рок за достављање понуда:
17.08.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
17.08.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за под понуда 1 1 40 17П4

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 07.08.2017.

 

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.50 /2017- НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА – ПРИРОДНИ ГАС

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА – ПРИРОДНИ ГАС редни број ЈН 1.1.50 /2017
Назив и ознака из општег речника набавки: 09123000 – природни гас

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

 

Штампа

ЈН 1.2.7/2017-УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1-Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.7/2017-УСЛУГА ИНТЕРНЕТA
Партија 1-Услуга мобилног интернета
Назив и ознака из општег речника набавки:
72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.1.39/2017- ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ, Партија 1-Заштитина хемијска средства за биљни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.07.2017.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.39/2017- ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ, Партија 1-Заштитина хемијска средства за биљни материјал
24451000 пестициди

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=164964

Рок за достављање понуда:
07.08.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.08.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације 26.07.2017.

Остала обавештења

Oдлука о додели уговора П1

Штампа

ЈН 1.1.6/2017 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА,Партија 2-Арматурно гвожђе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.6/2017 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА,Партија 2-Арматурно гвожђе
14711000-гвожђе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=164957

Рок за достављање понуда:
07.08.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
07.08.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДГОВОР 1 ОД 17.07.2017

ОДГОВОР 2 ОД 19.07,2017

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД 19.07.2017

ОДГОВОР 3 ОД 26.07.2017.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Штампа

ЈН 1.2.47/2017- УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.06.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

90910000 – услуга чишћења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.07.2017 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.07.2017 . године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 2 47 17 070717

Прва измена и допуна конкурсне 1 2 47 17 100717

Одговор  од 14.07.2017

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом
50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151569

Рок за достављање понуда:
14.02.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
14.02.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације П2

Измена конкурсне документације 26.01.2017.

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.7/2016-УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 2- Услуга ВПН Л3 интернета Партија 3- Услуга мониторинга и подршке ВПН Л3 мреже са софтверским решењем

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.03..2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
17.03.2017. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна кон курсне документације  1 2 7 П2П4 190117

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 2 7 П2П3П4 270117

Друга измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 П2П3П4 270117

Одговор 1 2 7 300117

 

Трећа измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 П3 010217

Обавештење 2 о продужетку рока за подношење понуда 1 2 7 П2П3П4 010217

Трећа измена и допуна са појашњењем конкурсне документације 1 2 7 П2П3П4 030217

Трећа измена и допуна са појашњењем конкурсне документације 127 П2П3П4 030217

Обавештење 3 о продужетку рока за подношење понуда 1 2 7 П2П3П4 100217

Четврта измена и допуна конкурсне документације са појашњењем 1 2 7 П2П3П4 100217

Четврта измена и допуна конкурсне документације са појашњењем 1 2 7 П2П3П4 100217

Одговор 1 2 7 П4 170217

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 2 7П2П3П4 200217

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1.2.7/2016П2П3П4П5

Пета измена и допуна конкурсне документације 1.2.7/2016, П2П3П4П5

Пета измена и допуна конкурсне документације 1.2.7/2016, П2П3П4П5 прилог

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о донетој Одлуци реп.комисије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1.2.7/2016П2П3П4П5 23.05.2017.

Шеста измена и допуна конкурсне документације од 24.05.2017.

Шеста измена и допуна конкурсне документације- прилог од 24.05.2017.

Одговор 1 2 7 16 290517

Одлука о додели 1 2 7 16 П3

Одлука о додели 1 2 7 16 П5

Одлука о додели 1 2 7 16 П2

Одлука о додели 1 2 7 16 П4

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом угвору П2

 

Штампа

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА 10.11.2016. године

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147310

Штампа

ЈН 1.1.61/2016 -ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ Партија 1 -Зимска радна одећа Партија 2 - Специјална заштитна средства Партија 3- Заштитне рукавице Партија 4- Униформе и заштитна средства

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1 - Зимска радна одећа, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 – Специјална заштитна средства, 18143000 – заштитна опрема
Партија 3 – Заштитне рукавице, 18143000 – заштитна опрема
Партија 4 – Униформе и заштитна средства, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.12.2016. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
13.12.2016. године у 12 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 61 П3

Измена и допуна конкурсне документације од 30.11.2016.

Одговор 1 1 61 П1

Одговор 1 1 61 П3

Одговор 1 1 61 П1 од 29.11.2016.

Одговор 1 1 61 П1 од 01.12.2016.

Измена и допуна кон.док.02.12.2016.

Одговор 1 1 61 П1 05122016

Одговор 1.1.61 П1 од 06.12.2016.

Обавештење о продужетку рока 2 081216 1 1 61 П1П2п3П4

Одговор 1 1 61П1 081216

Одговор 1.1.61 П4 08.12.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 1 1 61 П1П2П3 081216

Oдговор 1 1 61 П1 091216

Одлука о додели 1 1 61 П2 050117

Одлука о додели 1 1 61 П3 050117

Одлука о додели 1 1 61 П4 170117

Одлука о додели уговора 1 1 61 П1 190117

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 1 61 П1

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права 1 1 61 П1 16

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору 1 1 61 П4

Штампа

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Партија 1 - Летња радна одећа Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.05.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Партија 1 - Летња радна одећа
Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Партија 1- Летња радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2- Заштитна средства- обућа, 18830000- заштитна обућа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз
44111200 – цемент
44113000 – материјал за изградњу путева

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.05.2016. године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
06.05.2016. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2 Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН бр. 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2- Услуга мобилног интернета
72400000- услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.09.15. до 9 :00 часова
Јавно отварање понуда:
18.09.15. у 9:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.29./2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН 1.1.29/2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 4- Материјал за заливне системе : 43323000 –опрема за наводњавање
Партија 5- Електро материјал: 31711000 – електронски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.06.2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.06.2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.29/14, интерни број ОП 12Д/14 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"в , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 24.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА ЈН бр. 1.1.29/14, интерни број ОП 12Д/14
Партија 1- Делови за теретна возила марке „ МЕРЦЕДЕС“
Партија 2- Делови за теретна возила марке „ ZASTAVA IVECO“ и „ ZASTAVA ZK 101“
Партија 3- Дeлови за теретна возила марке „ KIA“
34330000- резервни делови за теретна возила, доставна возила

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд