У току је акција „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“- пријавите се!

Print Friendly, PDF & Email

Акција „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД“, у организацији ЈКП “Зеленило-Београд“, траје већ петнаест година и постала је традиционалана. Петнест година за редом, друже се најнепосредније грађани Београда и јавно комунално предузеће „Зеленило Београд“. Почетак Акције, ове године, био je 22.маја, а приjaвљивaњe ћe трajaти дo 22. jунa.

Циљ ове Акције је развијање позитивног односа према зеленилу и цвећу код грађана, уз истовремену мотивацију да у позитивној конкуренцији за избор најлепших простора унапреде стање свог непосредног окружења.

Избор најлепших зелених простора у њиховом окружењу се врши у седам категорија:

1. Најлепша зелена површина око стамбене зграде где се удруживањем станара праве дивне зелене оазе, затим

2. Најлепши балкон, где сваки станар исказујући и уживајући у свом микро простору истовремено доприноси укупној лепоти зграде, улице па на крају и Града,

3. Најлепша зелена површина испред пословних објеката, доприноси укупној лепоти Града, али и сама компанија има засигурно много позитивних поена од посетилаца, корисника услуга;

4. Најлепше школско двориште има искључиво за циљ едукацију деце од школског узраста да науче колико им „зелени свет“ значи за укупан живот и да улажући свој труд у озелењавање касније умеју да цене јавне зелене површине свог града,

5. Најлеше зеленило око предшколске установе, где и сасвим мала деца треба да спознају природу која их окружује и науче од одраслих да је то нешто веома важно за њихов живот.

А од 2015. године , на иницијативу градоначелника да се Акција увећа и да у њој буде више учесника, увели смо још две нове категорије:

1. НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА (летња башта)- категорија у којој се такмиче искључиво угоститељски објекти, и на крају

2. НАЈЛЕПША ОКУЋНИЦА у којој се награђује труд и допринос лепшем изгледу града власника објеката за индивидуално становање.

Oсвajaчи првих мeстa, сa свих дeсeт грaдских oпштинa, учeствуjу у тaкмичeњу кoje ћe сe oдржaти нa нивoу грaдa, a на зaвршној свeчaнoсти, кoja сe трaдицoнaлнo oдржaвa у прoстoриjaмa JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“ нa Maлoм Кaлeмeгдaну, ћe бити прoглaшeни „нajбoљи oд нajбoљих“.

Сви заинтересовани грађани, који желе да учествују у овој Акцији, своју пријаву могу послати и „Зеленилу Београд“ на адресу Мали Калемегдан бр. 8 или на мејл адресу : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., са назнаком за акцију „За зеленији Београд“ или се за учешће могу пријавити у својој општини.

На општини Савски венац пријављивање је у току, а суграђани се могу пријавити на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично Одељењу за пројекте развоја, одсек за заштиту животне средине, други спрат, ул Кнеза Милоша 69.

У општини Палилула такмичари се могу пријавити на телефон 011/3239-868 локал 205 или на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На општини Чукарица грађани се могу пријавити на број телефона 011/30-52-245 или на mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

На општини Стари град учесници се могу пријавити на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., а додатне информације могу добити на број телефона 011/33-00-606.

На општини Звездара грађани се могу пријавити на телефон 011/3405647 и слањем мејла на на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У општини Раковица пријављивање учесника слањем мејла на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на број телефона 011/3051-749

У општини Врачар заинтересовани се могу пријавити на телефон 011/3081-5247 или на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У општини Вождовац такмичари се могу пријавити на телефон 011/244-1071 локал 177 или на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Општина Земун је већ изабрала најлепше површине на својој територији.

JКП “Зeлeнилo-Бeoгрaд“, зajeднo сa учeсницимa, кojих je свaкe гoдинe свe вишe, oвoм акциjoм дaje примeр кaкo сe трeбa oднoсити прeмa срeдини у кojoj живимo крoз пoдизaњe eкoлoшкe свeти грaђaнa o знaчajу, зaштити и унaпрeђeњу зeлeних пoвршинa.

Oву aкциjу JКП “Зeлeнилo-Бeoгрaд“ спрoвoди уз пoдршку Сeкрeтaриjaтa зa кoмунaлне и стaмбeнe пoслoвe, Сeкрeтaриjaтa зa зaштиту живoтнe срeдинe, Службe зa кoмуникaциje и кooрдинaциjу oднoсa сa грaђaнимa (БEOКOM), кao и дeсeт Грaдских oпштинa.

JКП “Зeлeнилo-Бeoгрaд“ позива суграђане да узму учешће у овој акцији.

© ЈКП Зеленило-Београд