Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (68)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.2.35/2015 – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
66510000 – услуге осигурања
Јавна набавка је обликована по партијама :
Партија 1- Осигурање возила, процењена вредност 3.000.000,00 динара без ПДВ
Партија 2- Осигурање имовине, процењена вредност 9.200.000,00 динара без ПДВ
Партија 3- Колективно осигурање запослених, процењена вредност 1.800.0000,00 динара без ПДВ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103535

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.10/2015 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА, Партија 3-Травни бусен
031210000-Хортикултурни производи и производи из расадника

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102275

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.2/2015- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-РИНФУЗ
Партија 1- Цемент ринфуз: 44111200 –цемент
Партија 3- Ризла: 44911000 – мермер и кречњачки камен за грађевинарство

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102171

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ-Делова за уређаје марке "HUSQVARNA" редни број ЈН 1.1.35./2015

34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=101853

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.02.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.70/2014 -Делови за уређаје марке „STIHL“
34913000-разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=100015

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.02.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.2.40./2014- СЕРВИС ВОЗИЛА ТИП „ОПЕЛ“ И „КАЛОС“
98300000- разне услуге

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=100009

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.51/2014- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ТАКСАМА

09310000 – електрична енергијa

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.81./2014- Високи и средњи лишћари
03451100 –Саднице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.56/2014- МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА-Травно семе
03111000-семење

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.57./2014- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ
-03451100 –Саднице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

КАЛЕМЉЕНЕ ФОРМЕ ДЕНДРО МАТЕРИЈАЛА
03451100 –Саднице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.87/2014 – УКРАСНЕ ТРАВЕ, СУКУЛЕНТИ ВИШЕГОДИШЊЕ ЗЕЉАСТЕ БИЉКЕ
03451100 – саднице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ПНЕУМАТИЦИ
34350000-гуме за тешка и лака возила

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
30192000 – канцеларијски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, редни број ЈН 1.1.73./2014
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1 - Зимска радна одећа, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 – Специјална заштитна средства, 18143000 – заштитна опрема
Партија 3 – Заштитне рукавице, 18143000 – заштитна опрема
Партија 4 – Униформе и заштитна средства, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.71/2014 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1-Делови за уређаје марке "HONDA"
Партија 2-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 509 " са прикључцима и деловима за једноосовинске тракторе
Партија 3-Делови за уређаје марке "IMT BOLJEVAC"
34913000-разни резервни делови

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

1.1.72/2014- ЛЕЖАЈЕВИ
44440000- лежајеви

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

ЈН 1.1.77/2014 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И МОНИТОРА
30200000 – рачунарска опрема и материјал

Страна 1 од 4
Copyright © 2014 ЈКП „Зеленило-Београд” . All rights reserved