Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (32)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.09.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

УРЕЂАЈИ И МАШИНЕ ЗА ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ
42900000 – разни уређаји опште и посебне намене

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

ПАНЕЛИ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ

44175000 – Панели

 

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА-МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ

44316400 -метални производи

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.07.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.2.37/2014- УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ,
Партија 1- Услуга мобилне телефоније:64212000-услуга мобилне телефоније
Партија 2- Услуга интернета:72400000-услуге интернета

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.07.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА ЈН бр. 1.1.29/14,
Партија 1- Делови за теретна возила марке „ МЕРЦЕДЕС“
34330000- резервни делови за теретна возила, доставна возила

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.07.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.30/2014 -РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ
Партија 1- Резервни делови за грађевинске машине марке „ САТ 428D“

34913000- разни резервни делови

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.07.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.19./2014, КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-Кетриџи за персоналне штампаче

30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.06.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.1.23/2014-ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ
Партија 1- Заштитна хемијска средства за биљни материјал и прихрану,24451000- пестициди
Партија 2- Супстрати за производњу расада, 24000000-хемијски производи

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.06.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.26/14– ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 1- Опрема за јавне санитарне објекте

39300000, разна опрема

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

РЕМОНТ ХТП ВОЗИЛА
Партија 1- Ремонт хидрауличних платформи,
Партија 2-Ремонт електрокомпоненти и електронике код хидрауличних платформи “SOCAGE“, и „APACHE
-50224000- услуге ремонта возних средстава

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.40./2014 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- Летња радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2- Заштитна средства- обућа, 18830000- заштитна обућа

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ
09211000 – уља за подмазивање и средства за подмазивање

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

БИРО И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
30000000 – канцеларијске и рачунарске машине, опрема и залихе осим намештаја и пакета програмске подршке

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ , ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,
Партија 1-Сезонски расад цвећа x-tray тацнама,03121000-хортикултурни производи
Партија 3-Луковице, 03451200- Луковице цвећа
Партија 4-Семе за цвеће, 03111900 -семење цвећа
Партија 5-Репро материјал за производњу,03121000-хортикултурни производи
Партија 6-Лоптасте хризантемe,03121000-хортикултурни производи

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: ЈН 1.1.3/2014 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПРОИЗВОДИ

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ПРОИЗВОДИ
Партија 1- Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија: 44114200 –производи од бетона
Партија 2-Грађевински разни материјал : 44110000 –грађевински материјали
Партија 3- Бетон: 44114000 – бетон

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 12.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ-Делова за уређаје марке "HUSQVARNA" редни број ЈН 1.1.31./2014
34913000- разни резервни делови

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 09.04.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 1- Опрема за јавне санитарне објекте: 39300000, разна опрема
Партија 2-Материјал за заливне системе , 43323000 –опрема за наводњавање

Page 1 of 2
Copyright © 2014 ЈКП „Зеленило-Београд” . All rights reserved